Категории

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРОВЕДЕ СВОЕТО ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

09 Февруари 2018 | 13:12 Прочетена: 176

На 8 февруари Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Етрополе проведе своето дванадесето заседание.  Заседанието бе водено от заместник – кмета на Община Етрополе инж. Стефан Борисов, а протоколчик бе Десислава Лазарова – старши експерт „Култура, спорт и туризъм“.  Заседанието се проведе в присъствието на Марияна Драганска – Секретар на Община Етрополе, Нико Заричинов, Васил Христов, Виктория Колева, Росица Иванова, Марин Маринов, Наталия Цветкова, Тихомир Драганов.
Първа точка от дневния ред бе приета единодушно относно Отчет за разпределението на събрания туристически данък и такса категоризация за 2017 година.  Събраните средства от туристически данък и такса категоризация са изразходвани за рекламна дейност /издаване на рекламни материали/, съгласно решението на Седемнадесето заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Етрополе.  Поръчани са 1000 броя каталог „Бизнес и туризъм” на стойност 3600.00 лв., Книжка – исторически справочник, брошури на манастира „Света Троица” и брошури за туристическите маршрути на територията на Община Етрополе на стойност 2004.00 лв. Общата сума е 5604.00 лв.
На територията на Общината до 31.12.2017 година има реализирани 13 181 нощувки, от които 12 038 са българи и 1143 са чужденци. Общият брой на туристите е 6495, от които 6059 са българи и 436 са чужденци.  До 31.12.2017 г. средствата събрани от туристически данък са 3829.00 лв., от такса категоризация са събрани 8280.00 лв. Общата сума е 12109.00 лв.
На заседанието бе прието и предложението относно разпределението на предвидения туристически данък и такса категоризация за 2018 година. През 2018 г. се предвижда да се съберат 3500 лв. от туристически данък и 4000 лв. от такса категоризация. Предложението, предвидения туристически данък да се разпредели за реклама на туристически продукт на Община Етрополе бе прието единодушно от членовете на Консултативния съвет.
Приет бе и плана за развитие на туризма в Община Етрополе за 2018 година, както следва:
1.    Рекламно-информационна дейност:
1.1. Реклама в интернет сайтове:
ЦЕЛОГОДИШНО
1. Реклама на туристическите събития в www.etropolebg.com;
2. Реклама на туристическите събития в www.balkanec.bg;
3. Реклама на туристическите събития в www.botevgrad.com;
4. Фейсбук страница на Туристически информационен център;

1.2. Публикации в специализирани издания:
1. Публикации в списание „Черга”; Бюджет на Община Етрополе
1.3. Издаване на печатни рекламни материали за Община Етрополе:
ЦЕЛОГОДИШНО

1. Каталог „Бизнес и туризъм”;
2. Брошури на туристически обекти;
1.4. Участие на Община Етрополе в туристически изложения:
14-16.02.2018г.
19-21.04.2018г.
05.2018г.
1. Туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО” – София;
2. Туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново;
3. Туристическо изложение „Уикенд туризъм” – Русе;
4. Туристическо изложение „Зелени дни” – София /Тур Клуб Ремарк/

2. Организиране и провеждане на мероприятия свързани с туризма:
2.1. Провеждане на заседания на Консултативен съвет по туризъм
ЦЕЛОГОДИШНО

2.2. Туристически празници:
-27-28.01.2018г.
1. Туристически празник „Свети Атанас – 2017г.”;
2.3. Фестивали и събори:
-09-10.2018г.

1. Седми национален туристически събор „Златна есен – Етрополе 2017”;
3. Ремонтни дейности, поддръжка и маркировка на туристическите съоръжения, екопътеките и туристическите маршрути на територията на Община Етрополе:
ЦЕЛОГОДИШНО
1. Обновяване на маркировката и туристическите съоръжения на туристическите маршрути;
3. Членски внос:
1. Заплащане на членски внос на Туристическо сдружение „Тур Клуб Ремарк”;
4. Други дейности свързани с туризма:
ЦЕЛОГОДИШНО
ОБЩО:15 000 лв.
По точка четири от дневния ред бе прието предложението за фотоконкурс на тема „Етрополе – Зетьова столица на България“, като регламентът ще бъде изготвен заедно със Сдружение „Тур Клуб Ремарк“.  По тази точка бяха обсъдени и други предложения относно предстоящия Зетьовски празник, както и направата на рекламни материали.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?