Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04 / 12.01.2018г.

12 Януари 2018 | 16:02 Прочетена: 154

                                                              С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

                                                                     № 04 / 12.01.2018г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 02/11.01.2018г. за „Обор с торище за крави майки с телета“, местонахождение: в ПИ № 090050 в местността „Табашки лъки“ в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол./публикувано на 12.01.2018г./                                             Гл.архитект

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?