Категории

Добър пример на своите деца дадоха родителите от ДГ“Еделвайс“

06 Февруари 2020 | 15:59 Прочетена: 114

Личният пример възпитава най- добре!

         След изграждането на опитни полета в двора на детска градина „Еделвайс“ гр. Етрополе, Горски еко-кът с училище на открито, еко- библиотека , къщички за птици и цветни алеи за цветя и билки, по инициатива на родителите и благодарение на личният им труд и материали, беше изграден компостер.

          Компостирането е един от най- подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат  в хумосоподобен материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха и осигурява задържането на вода в нея.

          Включвайки се в компостирането, децата от предучилищните групи се възпитават в природосъобразен начин на живот  и се поставят основите на екологичното възпитание и екологична култура.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?