Категории

Петима стажанти вече са част от екипа на Елаците-Мед АД

07 Октомври 2019 | 12:51 Прочетена: 85

За девети пореден път през 2019 г. Елаците-Мед проведе лятна Стажантска програма. Тя е насочена към студенти, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността, които имат желание да  придобият практически опит в една от водещите компании в минната индустрия.
През 2019 г. Стажантската програма бе популяризирана в няколко авторитетни кариерни форума. На 1 юли 2019 г. Елаците-Мед посрещна 32 стажанти - студенти в различни висши учебни заведения от страната и чужбина. През лятото младите хора се обучаваха под ръководството на едни от най-добрите професионалисти на двете работните площадки на дружеството – Обогатителен и Рудодобивен комплекс. 
Програмата бе закрита на официално събитие, проведено на 30 септември на територията на Обогатителен комплекс – Мирково. Директор „Човешки ресурси“ на компанията, Милена Христова и Даниела Горанова – ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификации“ към дирекцията, представиха резултатите на студентите, които се обучаваха в цеховете, направленията и отделите на дружеството.
Кратък видеофилм припомни на стажантите обучението и квалификацията им през лятото в Елаците-Мед.  
Стажантска програма-2019  на Елаците-Мед беше оценена като успешна. Петима от стажувалите през лятото вече са назначени на постоянни трудови договори в дружеството. С тях, общият брой на стажантите, свързали професионалния си път с Елаците-Мед, от преминалите стаж през годините, става 44-ма. Покана от компанията е отправена и към други от студентите.
Г-жа Горанова изрази благодарност към всички студенти и техните наставници, като отбеляза значителния принос на колегата си, г-жа Мариана Вътева – експерт „Подбор на персонала, обучения и квалификация“ към дирекцията, по предварителната подготовка по приема на младите хора.
Г-жа Милена Христова направи равносметка на програмата като обясни, че целта ѝ е да даде възможност на студентите да придобият нови знания и умения в реална работна среда, а компанията да подбере измежду най-добре представилите се тези, които да продължат своето професионално израстване в дружеството. Тя разказа, че за деветте години през които се провежда програмата над 250 студенти са обучавани в Елаците-Мед. 
Анализ на изпълнението на задачите от студентите и на работата на техните ръководители направи Даниела Горанова. Тя подчерта, че младите хора поемат високи и сериозни отговорности, проявяват творчество и мотивация и притежават добри умения, които са специфични за производствената дейност на компанията.  
Събитието завърши с връчване на удостоверенията за проведения стаж и фирмени подаръци на студентите. 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?