Категории

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЕТРОПОЛЕ НАПОМНЯ:

20 Септември 2019 | 11:33 Прочетена: 95

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.
Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
Общинска избирателна комисия Етрополе, напомня, че крайния срок за:
•    За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
•    За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г;
•    За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?