Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Десето – извънредно заседание на 11.09.2019 г

09 Септември 2019 | 16:51 Прочетена: 94

                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Десето – извънредно заседание   на 11.09.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


                                                            ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
        1. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2019/2020 година.
              Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

            2. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2019/2020 година. 
                    Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

           3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2019 година.
                 Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


        4. Предложение относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд–Етрополе и Софийски окръжен съд.
                         Вносител: Марин Маринов- Председател на ОбС- Етрополе


 Марин Маринов:  /п/      
 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?