Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Осмо, извънредно заседание на 13.08.2019 г. /вторник/, от 17.30 ч

08 Август 2019 | 18:29 Прочетена: 118

                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Осмо,  извънредно заседание  на  13.08.2019 г. /вторник/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация – втори етаж                                                                 ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение –относно:  Ново обсъждане на Решение № 110 от 17.07.2019 г. Общински съвет-Етрополе /Протокол №7/, относно обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска  собственост, ВхОбС - 249/02.08.2019 г.


Докл.: Марин Маринов – Председател на ОбС- Етрополе


Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?