Категории

Начална пресконференция по проект на Община Етрополе

15 Юли 2019 | 16:33 Прочетена: 134Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че на 16 юли 2019 г. (вторник) от 14:00 часа в Многофункционалната зала в сградата на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“, гр. Етрополе, площад „Девети септември“ № 2 ще бъде проведена начална пресконференция по проект на Община Етрополе „Интеграция в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съгласно Договор за БФП № BG05M9ОP001-2.018-0026-С01/BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01., процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование – компонент 1“ а именно:


ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,
гр. Етрополе, площад „Девети септември“ № 1

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съгласно Договор за БФП № BG05M9ОP001-2.018-0026-С01/BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?