Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Седмо редовно заседание на 17.07.2019 г.

11 Юли 2019 | 11:19 Прочетена: 92

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Седмо редовно заседание  на  17.07.2019 г. / сряда / от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж

                                                           ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 1. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
                    Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 2. Предложение относно: Разпореждане с имот  - частна общинска собственост УПИ V – 26, квартал 8 по ПУП на в.з. Лопян
                  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 3. Предложение относно: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост 
                    Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 4. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Доно Савов Станьов 
                Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 5. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за аптека, кв. 16 по подробния устройствен план на гр. Етрополе
                   Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 6. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по обявена от Проект „Красива България“ извънредна кампания за набиране на проектни предложения
                        Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 7. Предложение относно:  Удължаване договора за управление на управителя на „МИР-И” ЕООД 
                                      Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Ирена Стефанова Колева
                                      Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

 9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пенка Панчева Илиева
                                      Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

10.  Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Димитър Василев Стаменов
                                      Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе

11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Гинка Христова Михайлова
                                      Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе Марин Маринов:  /п/      
 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?