Категории

Елаците-Мед обяви Стажантска програма-2019 в Дни на кариерата

14 Март 2019 | 09:47 Прочетена: 39

„Елаците-Мед“ АД стартира кампанията лятна Стажантска програма-2019 г. с участие в кариерния форум, организиран от „JobTiger” – “Национални дни на кариерата“, който се провежда на 12 и 13.03.2019 г. в НДК. 
Официални гости на форума бяха г-н Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика и доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община. 
Елаците-Мед АД участва за пореден път в този важен форум с представяне на лятна Стажантска програма, като цели да информира младите хора за възможностите за кариерно развитие в дружеството, да подбере кадри, необходими за специфични дейности на компанията, които да развият и добавят към своите знания конкретни практически умения, опит и отговорности, с които да повишат възможностите си за реализация и индивидуално развитие. 
Стажантската програма е ориентирана към млади специалисти без стаж по специалността или студенти, завършващи технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната и търси кандидати, завършили специалностите: разработване на полезни изкопаеми; обогатяване и рециклиране на суровини; сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; маркшайдерство и геодезия; механизация на минното производство; автоматика, информационна и управляваща техника;  електроенергетика и електрообзавеждане; компютърни технологии в инженерната дейност; геология; геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; хидрогеология и инженерна геология; техника и технологии на взривните работи; химично инженерство; електроника и електротехника; машиностроителна техника и технологии; компютърно и софтуерно инженерство; телекомуникации; транспортна техника и технологии; хидравлична и пневматична техника; строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; хидротехническо строителство; международни икономически отношения; индустриален бизнес и предприемачество; управление на човешките ресурси; бизнес администрация.

Стажът е с продължителност 3 месеца –  юли, август и септември. Провежда се на двете работни площадки на Елаците-Мед – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс. Подаването на документи за кандидатстване е до 1 май 2019 г.
Кампанията на Елаците-Мед по представяне на Стажантска програма-2019 продължава с участия и в събитието „Ден на кариерата“, организирано от МГУ, „Св. Иван Рилски, което ще се проведе на 14.03.2019 г., както и в изложението "СТАЖОВЕ", организирано от Технически университет, гр. София, на 16.04.2019 г.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?