Начало Контакти Новини Връзки Времето

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

ЕЛЕКТРОННО

ПРАВИТЕЛСТВО

Начало arrow Начало
DSCF3517 DSCF3401 DSCF3415 image001 PICT0064 Etropole4 PICT0166 PICT0067 zetropole2008 PICT0073
Начало
ОБЯВА Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Wednesday, 30 January 2013

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

О Б Я В А

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следното допълнение на проекта на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година:

  

В Раздел ІІ. Имоти – частна общинска собственост предвидени за отдаване под наем, точка 2. Отдаване под наем на земи от ОПФ, към подточка 2.4. Описание на имоти – публична общинска собственост /пасища, мери/, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем, чрез провеждане на търг за срок до 5 години, се добавя:

 

18

000450

733.444

пасище, мера

ІХ

Гола поляна

Етрополе

19

000143

474.109

пасище, мера

VІІІ

Здравеца

Рибарица

20

000141

123.679

пасище, мера

VІІІ

Здравеца

Рибарица

 

 

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Етрополе

 

Read more...
 
ОБЯВА Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Wednesday, 30 January 2013

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

О Б Я В А

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следното допълнение на проекта на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година

В Раздел ІІІ. Имоти – частна общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС към точка 1. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, се добавя:

„1.11. Имот № 641.58 с площ от 405.54 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков””

 

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Етрополе

Read more...
 
ЧЕСТВАНЕ „ПАМЕТ ЗА БОТЕВ” Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Wednesday, 30 January 2013

ЧЕСТВАНЕ „ПАМЕТ ЗА БОТЕВ”

165 години от рождението на Христо Ботев

 

Дата: 31.01.2013 г. /четвъртък/

Начало: 11.00 часа

Място: Малкият салон на НЧ „Т. Пеев – 1871”

С участието на училищата от община Етрополе

Read more...
 
С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Tuesday, 29 January 2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

         Община Етрополе, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция Анализ, административно и информационно обслужване”, която е конкретен бенефициент по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.09, осъществи подбор на двама технически изпълнители за включване в Екипа за организация и управление на Проекта на ниво Община.

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, комисия назначена със Заповед № РД–15-038/24.01.2013г. на Кмета на Община Етрополе, допусна до  интервю следните кандидати:

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОСНОВАНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ

1

Мая Цветанова Григорова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

2

Галина Георгиева Маринова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

3

Иванка Лакова Георгиева

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

4

Росица Върбанова Григорова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

5

Поля Иванова Маринова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

6

Гергана Данкова Павлова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

7

Илиян Сергеев Цветанов

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

8

Валерия Георгиева Христова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

9

Емилия Георгиева Николова

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

10

Галина Красимирова Георгиева

Лицето отговаря на минималните и специфични изисквания съгласно обявата.

Допуснатите до интервю кандидати се информират по електронна поща и на място.

          Списъкът  на кандидатите се публикува на информационното табло в сградата на Община Етрополе, както и на сайта на община Етрополе: www.etropolebg.com. Интервюто ще се проведе на 30.01.2013 г. от 14.30 ч. в Зала 312 на Община Етрополе. До интервю се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

Дата: 29.01.2013 г.

гр. Етрополе

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвестира във вашето бъдеще!
Read more...
 
ПОКАНА ЗА КОНЦЕРТ - СПЕКТАКЪЛ Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Tuesday, 29 January 2013


ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯ НА

КОНЦЕРТ - СПЕКТАКЪЛ

ПО СЛУЧАЙ

75 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ВЛАДИМИР СЕМЬОНОВИЧ ВИСОЦКИИЗПЪЛНИТЕЛ: НИКИ АТАНАСОВ

Дата: 01.02.2013 год. (петък)
Място: Голям салон на НЧ "Тодор Пеев-1871" - гр. Етрополе
Начало: 17:30 часа


С уважение,

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Етрополе

Read more...
 
ПРОГРАМА ЗА "СВЕТИ АТАНАС" Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Tuesday, 29 January 2013


ТРАКИЙСКИ ПРАЗНИК “СВЕТИ АТАНАС”

ОПАЗЕН И СЪХРАНЕН ОТ ЕТРОПОЛЦИ

3.02.2013 г.

 

П   Р  О  Г  Р  А  М  А

 

3.02.2013 г. /неделя/

8:00 ч.Провеждане на туристически поход посветен, на празника „Свети Атанас”

Място: С цел опазване на археологическите разкопки на връх «Свети Атанас» огньовете и духовата музика ще бъдат при местността «Дядо Благо»

13:30 ч. – Шествието на туристите тръгва от местността «Дядо Благо» и продължава по маршрут: ул. «Христо Ясенов», завиват при РУП по бул. «Руски» към Централен площад съпроводени от Младежки духов оркестър

14:30 ч. – Тържествено посрещане на шествието от Кмета на Община Етрополе и от членовете на НД “Традиция” с клонове от Етрополе, София, Мирково, Тетевен и Карлово

Място: Централен площад

 

Заповядайте на Централен площад в 14:30 ч. да посрещнем заедно участниците в традиционния етрополски празник “Свети Атанас”!Read more...
 
Окончателните резултати от гласуването в Етрополска община Print E-mail
Written by Христо Христов   
Monday, 28 January 2013

 

Избирателен ден за референдума в Етрополска община премина при спокойна обстановка.  

От имащите право на глас 11 224 човека, са гласували 2 691, което прави 23,98 %  избирателната активност.

От тях 1 927 са гласували „ЗА”, което е 72,66 %, а 725 – с „НЕ”, или 27,34 %.

Недействителните бюлетини са 37.

 
Етрополската литературно-музикална зима’2013 Print E-mail
Written by Христо Христов   
Monday, 28 January 2013Традиция с половин вековна давност, така може да се нарече провежданата всяка година в края на месец януари Етрополска литературно-музикална зима. Традиция, оставила трайни следи в културното наследство на общината.

Организатори на това издание са Община Етрополе и НЧ „Тодор Пеев”-1871”, под патронажа на кмета инж. Богомил Георгиев.

Имената на литературните ни творци остават чрез книгите, които бяха изложени в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” в Етрополе: Тодор Пеев, Христо Ясенов, Михаил Пенчев, Петър Гаврилов-Петьо попа, Данчо Кирков, Николай Коев, Васил Крачунов, Николай Недков, Василка Ботева, Георги Билев, Марин Ив. Кубетски, Румяна Вутова, Евгения Христова,  Радка Толева, Николай Пенчев, Кирил Киряков, Бистра Александрова, Пламен Глогов, Тодорка Стефанова, Йото Йотов, Николета Божидарова, Марта Илиева, Кристиян Григоров, литературен алманах „Ясеновски пламък” от 1971 година със събрано творчеството на литературни творци от онова време и 7-те книжки Омайничета на децата от литературния кръжок „Христо Ясенов”.

Тазгодишното издание на Етрополската зима се провежда под егидата на Етрополска община и НЧ „Тодор Пеев” Етрополе. Представените творби се оценяваха от жури, с председател Георги Билев и членове-учителките по БЕЛ в СОУ „Христо Ясенов” Станка Димитрова и ОУ „Христо Ботев” Цветанка Николова. Публиката също се включи в оценяване на творбите.

 

І. Победителите, които бяха отличени от журито, по раздели:

 1. Поезия,  деца до 14 години: 
  • Първа награда – „Сезони” Силвия Василева
  • Втора награда -  „Пролет, идвай” Мария Ангелова
  • Трета награда – „Моята котка Рони” Леонора Николова
 2. Хумор, деца до 14 години:
  • Първа награда – „Уча се да готвя” Даниела Накова
  • Втора награда – „Огънче Сърдитко” Михаела Михайлова
  • „Гошко” Стефан Михайлов
 3. Поезия, творци от 15 до 18 години:
  • Първа награда – „Падащи звезди” Радостина Дончева
  • Втора награда „Градът си спомня” Ивета Василева
  • Трета награда – не се присъжда
 4. Хумор, творци от 15 до 18 години:
  • Първа награда – не се присъжда
  • Втора награда – „На село” Радостина Дончева
  • Трета награда – „Ябълката ми се подиграва” Ивета Василева
 5. Поезия, възрастни:
  • Първа награда – „По стъпките на обичая” Наталия Ножарова
  • Втора награда – „Магия” Сашка Иванова
  • Втора награда – „Криле, крале и кралекрили” Стоян Мачкърски
  • Трета награда – „Пролет” Павлета Иванова
  • Трета награда – „Доброто” Евгения Христова
 6. Хумор, възрастни:
  • Първа награда – Сладкар да си” Румяна Вутова
  • Втора награда – „Не обиждайте животните” Марин Хр. Кубетски
  • Трета награда – „Излъгана” василка Ботева
 7. Проза, деца до 14 години:
  • Първа награда – не се присъжда
  • Втора награда – „Елизабет” Кристияна Радкова
  • Трета награда – Най-добрият ми приятел” Румен Ангелов
 8. Проза, деца до 18 години:
  • І награда – „Ани и сърничката” Ивета Василева
  • Втора награда – „Мечта на име Париж” Мая Маринова
  • Трета награда - не се присъжда
 9. Проза, възрастни: 
  • Първа награда – „И сега, какво?” Наталия Ножарова
  • Втора награда – „Есенно настроение” Сашка Иванова
  • Трета награда – „Среща с Гергина Тончева” Володя Вълов
 10. Музикално изпълнение:
  • Поощрителна – за текст и музика – Марина Савова и за аранжимент – Стоян Трифонов                 

Наградите връчи кметът инж. Богомил Георгиев.

 

ІІ. Победителите, които бяха определени от публиката, по раздели:

1. Поезия,  деца до 14 години: 

  • „Стихове за двама” Даниела Наколав

2. Хумор,  деца до 14 години: 

  • „Гошко” Стефан Михайлов”

3. Поезия, творци от 15 до 18 години:

  • „Градът си спомня” Ивета Василева

      4. Хумор, творци от 15 до 18 години:

  • Ивета Василева - „Ябълката ми се подиграва”

Наградите връчи Христо Андреев – председател на Общинския съвет, началник на РИО на МОН София област и председател на читалищното настоятелство на НЧ "Тодор Пеев-1871".

Освен с изпълнение на талантливите ни творци, конкурсът беше разнообразяван с различни изненади и въпроси с награди към публиката. Наградите бяха по една книжка от седмото издание на поредицата „Омайничета” с произведения на децата от литературния кръжок „Христо Ясенов” при НЧ „Тодор Пеев-1871” Етрополе.

За доброто настроение се погрижи вокално-инструменталният състав с ръководител Кирил Лихарев.

Водеща на вечерта беше Евгения Христова.

 

 

 

 
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ Print E-mail
Written by Христо Христов   
Friday, 25 January 2013

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

 

 

Проект:

„Културен мост – Бела Паланка и Етрополе

 

            На 21.01.2013 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия за проект „Културен мост – Бела Паланка и Етрополе”. Водещ партньор по проекта е НЧ „Тодор Пеев-1871” с партньор - Културен дом, гр. Бела Паланка, Сърбия.

Общата стойност на проекта е 99 153 евро със срок на изпълнение 12 месеца. Бюджета на НЧ „Тодор Пеев-1871” е 56 357 евро.

Целта на проекта е да се стимулира културния диалог между двете общини и да се опознае и сближи населението им. По-конкретно, проектът е насочен към деца, младежи и професионалисти в областта на изкуството, които ще обменят опит и ще представят съвместни изяви в двете общини.

 

Основни дейности по проекта:

 

Ø      Изработване на концепция за съвместен спектакъл с работно заглавие "Един ден в Етрополе (Бела Паланка)" - в това число подготовката на сценарий, режисура, хореография, сценография и декори;

 

Ø      Организиране на съвместни аматьорски и майсторски класове под формата на обмен в Бела Паланка – общо 60 участника от Етрополе ще отидат в Бела Паланка, където ще репетират своята част от съвместния спектакъл заедно с 60 сръбски участника и ще обменят опит в областта на театралната игра (по 20 души от всяка държава) и народните танци (по 40 души от всяка държава);

 

Ø      Организиране на съвместни класове за любители и напреднали под формата на обмен в Етрополе – общо 62 сръбски участника ще дойдат в Етрополе. Членовете на сръбката трупа "Ремисиана", група за модерен балет, хип-хоп и танцово шоу (общо 50 души) ще имат своите общи класове и репетиции с етрополската вокална група, група "Ретро тон“ и групата по спортни танци (общо 50 души). В допълнение, други 12 сръбски ученика ще научат известни български стихотворения и съответно ще научат 12 български ученика да рецитират сръбски стихове. Освен това, 5 професионални художници от Сърбия ще проведат уъркшоп в комплекса на манастир „Св. Троица“, където те ще рисуват на тема "1700 години от приемането на християнството";

 

Ø      Организиране на заключителни концерти в Етрополе и Бела Паланка.

 

 

 

Текст:

Христо Христов

/ст. специалист „ПИП”/

 

Тази публикация е изготвена с подкрепата  на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Община Етрополе  носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, която не може по никакъв начин да отразява възгледите на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата.

 
Предстоящи проекти Print E-mail
Written by Христо Христов   
Friday, 25 January 2013

КАКВО ОЩЕ ПРЕДСТОИ:

 

 1. До края на м. януари по проект „Красива България” ще бъдат подадени 2 проекта за реконструкция и модернизация на дворните пространства на ЦДГ „Еделвайс” и на ЦДЯ „Патиланци”. Дворовете на ЦДГ „Звънче” и ЦДГ „Слънчице” към момента се проектират и ще бъдат продадени за финансиране към МИГ „Етрополски Балкан” със средства по програма за развитие на селските райони”.
 2. До края на м. януари ще стартират дейностите  по реконструкцията на вътрешната ВиК мрежа на гр. Етрополе по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе” по ОП „Околна среда”.
 3. До края на м. февруари ще бъде подаден проект към Национален Доверителен Екофонд за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в следните сгради: Професионална гимназия, гр.Етрополе; ОУ „Христо Ботев”-  3 сгради; Общинска администрация-Етрополе; “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев”;  ЦДЯ „Калина Вескова”; административна сграда на 2 етажа, находяща се в УПИ 17, кв. 197, гр. Етрополе.
 4. До края на м. февруари ще бъде преместен Дома за стари хора в напълно обновената сграда на старата болница;
 5. До края на м. май ще бъде завършено преасфалтирането на бул. Руски в частта от Площада до края при Професионалната гимназия.
 
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ Print E-mail
Written by Христо Христов   
Friday, 25 January 2013

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

 

 

Проект:

„Възстановяване на градските зелени зони в гр. Етрополе и

гр. Бела Паланка”

 

          На 21.01.2013 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия за проект „Възстановяване на градските зелени зони в гр. Етрополе и гр. Бела Паланка”. Водеща организация по проекта е община Бела Паланка.

         Стойността  на проекта е  994 907 евро (бюджетът на община Етрополе е 434 805 евро) със срок на изпълнение 24 месеца.

         Целта на проекта е да се подобри качеството на живот в общините Бела Паланка и Етрополе чрез облагородяването на градските зелени системи и места за отдих. В момента парка не функционира като такъв. Липсват всички  елементи, които са необходими за ползването му от гражданите и гостите на града: паркова алейна мрежа, елементи за пасивен и активен отдих, елементи за спорт, детски площадки, атракциони, елементи на озеленяване и др. Настоящият проект предлага цялостно решение на част от описаните проблеми.

 

         Основни дейности по проекта:

            Проектът е разделен на 2 етапа, като с изпълнението на настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира Първия етап.

            На първи етап от изпълнението на проекта се предвижда изграждане на атракционна зона, включваща:

 • Езеро, чието име ще носи новия парк, с възможност за атракционно ползване от деца като водно-увеселителен център с надуваеми лодки и топки;
 • Кафе за посетители на парка, с изглед към езерото и планината;
 • Детски площадки в непосредствена близост до кафето;
 • Алейна мрежа със зони за пасивен отдих;
 • Паркови елементи – градинска чешма, пейки, кошчета за отпадъци;
 • Парково осветление;
 • Елементи на озеленяване

            На втори етап се предвижда изграждане на зона за спорт, развлечения и пасивен отдих, включващи:

 • Инсталация към Езерото, осигуряваща възможността за неговото ползване като ледена пързалка през зимния период;
 • Зона за спорт, включваща: фитнес, тенис маси, градински шах;
 • Велоалея;
 • Алейна мрежа за пасивен отдих;
 • Паркови елементи – градинска чешма, пейки, кошчета за отпадъци;
 • Парково осветление;
 • Елементи на озеленяване

 

 

Текст: Ивелина Ботева /Старши експерт „ПИП”/

 

Тази публикация е изготвена с подкрепата  на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Община Етрополе  носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, която не може по никакъв начин да отразява възгледите на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата
 
Проект Print E-mail
Written by Христо Христов   
Friday, 25 January 2013

                         

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Проект:

Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на

община Етрополе

 

        В края на декември, миналата година бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за проект: Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе, включващ обектите: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с. Рибарица и с. Бойковец – главни клонове, рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Лопян и гр. Етрополе – с. Бойковец с подобект: Укрепване на свлачището при 7-ми км. от пътя.

            Стойността на проекта е 5 375 378 лв. със срок за изпълнение 30 месеца.

            Целта на проекта е подобряване на пътната и водопреносната мрежа в община Етрополе с оглед осигуряване необходимите условия за безопасност на движението по пътищата Етрополе-Бойковец и Малки Искър-Лопян, повишаване качеството на питейната вода и намаляване на авариите по водопровода в селата Рибарица и Бойковец.

            Основни дейности по проекта:

Обект: Рехабилитация на път с. Малки Искър - с. Лопян:

Пътната отсечка е с дължина 2.767 км. Започва от края на с. Малки Искър и завършва при табелата в началото на с. Лопян. Предвижда се полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. и изграждане на площадка за разминаване и почивка, приспособена за хора с увреждания.

 

Обект: Рехабилитация на път гр. Етрополе - с. Бойковец с подобект: Укрепване на свлачището при 7-ми км. от пътя:

Пътната отсечка ще бъде рехабилитирана в 2 участъка:

І-ви  участък – от края на гр. Етрополе до „Полигона”

ІІ-ри участък – от кръстовището за Синия вир до началото на с. Бойковец

Общата дължина на двата участъка е 3.136 км. Предвижда се полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. и изграждане на площадка за разминаване и почивка, приспособена за хора с увреждания.

 

Обекти: Водопровод с. Рибарица и с. Бойковец – главни клонове:

Ще бъдат подменени главните  водопроводни клонове в цялото село. Трасето на новопроектирания водопровод е предвидено да се положи от страната на сега съществуващия водопровод, като изграждането му ще става на участъци от осово кръстовище до осово кръстовище. Предвижда се стария водопровод да се демонтира.

 

Текст:

Ивелина Ботева - Ст. експерт „ПИП”

 

 


                                             

 

 
СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЦАТА Print E-mail
Written by Христо Христов   
Friday, 25 January 2013

  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Проект: „Обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” ЕООД – гр. Етрополе”

Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/003 

 

            В началото на м. януари стартираха строително-ремонтните дейности по проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” ЕООД – гр. Етрополе”. Изпълняват се по сключен договор със строителната фирма „Джи Пи Груп” ООД.

Ремонтни дейности ще бъдат извършени в 4 от общо 7 блока в многопрофилната болница, а именно: блок А (сутерен); блок В (сутерен, 1-ви етаж, 2-ри етаж, 3-ти етаж и 4-ти етаж); блок Д (2-ри етаж и 3-ти етаж); блок Е (1-ви етаж, 2-ри етаж, 3-ти етаж и 4-ти етаж). Ремонти са предвидени само в помещенията, които ще бъдат оборудвани, което е изискване на програмата.

            Блок А – Ще се ремонтира изцяло сутеренният етаж, където се намира Отделение по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР). 

            Блок В - Сутеренният и първият етаж  ще бъдат ремонтирани частично. В сутерена се намира Отделението по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР). На първия етаж ще бъдат разположени  ТЕЛК и  приемно-консултативни  кабинети  по ортопедия и травматология; по хирургия; манипулационна и гипсовъчна; по образна диагностика; по вътрешни болести; по неврология и по педиатрия. Вторият, третият и четвъртият етажи ще се разработват частично, където са разположени съответно Отделение по образна диагностика, Клинична и Микробиологична лаборатория.

            Блок Д - Вторият и третият етаж, където се намират Детското и Вътрешното отделение ще се ремонтират частично. 

            Блок Е - Първият и вторият етаж са проектитани частично, където са разположени съответно  Отделението по анестезия, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ) и Отделението по травматология и ортопедия. Третият етаж се разработва целият. Към момента настаненият Дом за стари хора ще се измести в напълно обновената сграда на старата болница и на негово място ще бъде разположено Отделение по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР).  Четвъртият  етаж  ще се ремонтира целият и ще помещава  Отделение  за долекуване. 

            Описаните помещения ще бъдат ремонтирани, като са предвидени следните  дейности: въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на стаи, бани и тоалетни, вентилация и климатизация, битово горещо водоснабдяване, електрическа и осветителна инсталация, ремонт на басейн, преустройство на рентгенови кабинети. За хигиената и опазването на здравето на хората са предвидени безвредни строителни материали. Подовите насилки са високоизносващи се, нелъзгаеми със сертификат за употреба в медицински заведения. Стенните са с латекс, антибактериален латекс и ПВЦ облицовка със сертификат за употреба в медицински заведения. 

            Предвидени са мерки за достъп до всички помещения и съоръжения в сградата за хора в неравностойно положение.

            Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за доставка на високо-технологично оборудване по проекта.

            Проектът е на стойност 4 461 473 лв. Финансира по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, със съфинансиране от бюджета на общината в размер на 215 297 лв.

 

Текст:

Анита Пешева – Нач. отдел ХДПП

 

“Този документ е създаден в рамките на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на договора се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Print E-mail
Written by Диана Иванова   
Thursday, 24 January 2013
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 01.11.2011 – 31.12.2012 г.
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,
           
            Настоящият Общински съвет – мандат 2011-2015 е свикан от Областния управител на Софийска област г-н Красимир Живков на 01.11.2011 година.
             В състава му влизат 17 общински съветници: от политическа  партия „ГЕРБ” - 9, от политическа партия “Българска социалистическа партия” – 6 и от местна коалиция "Алтернатива за Етрополе"– 2.
            При провеждане на първото заседание най-младият общински съветник не е навършил 30 години, а най-възрастният е навършил 69 години. Разликата между тях е 39 години, а средната възраст на общинските  съветници е 49 години. От 30 – 39 годишни са четирима общински съветници, от 40 – 49 г. са трима, от 50 – 59 г. са седем и от 60 – 69 г. са трима.
В Общинския съвет има три жени с три различни професии – лекар, икономист и учител. Най-много са инженерите - 7 или 41 % от общия брой общински съветници.      
Осем от общинските съветници - Марин Димитров, Георги Николов, Младен Недков, Пламен Иванов, Мила Манчева, Владимир Александров, Пенко Нинов, Давид Давидов са избрани за съветници за първи мандат, шест съветници - Валентина Николова, Линко Лилов, Николай Николов, Мирослав Василев, Милчо Цацов и Володя Вълов са избрани за втори, двама - Христо Андреев и Боряна Керемидска за трети и един - Иван Герчев за четвърти мандат. .........

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 91 - 108 of 1368

        ИНФОРМАЦИЯ
 

-----------------------------
МАГАЗИН ЗА ОБУВКИ

        MONMARY
-----------------------------