РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ И ЦДГ „ЗВЪНЧЕ““

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Период: Подаден

Стойност:500 000 лв.

Очаквани резултати:

Подмяна на настилката с ударопоглъщаща, ремонт на алейна мрежа и доставка на съоръжения за игра и спорт.

 

Статус: В процес на готовност