Подкатегории

 • Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

  Предмет:   “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година” с две обособени позиции:

              Обособена позиция 1 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа, местни пътища в гр. Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица с дължина 4.907 км.”

              Обособена позиция 2 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и общински пътища до населените места в Община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, път с. Лопян - с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор – м. Оселна.”

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    00099-2016-0007
   

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 18.10.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 19.10.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация : БИСТРА ПАВЛОВА /ТЕЛ.072068229


 • Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

   

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

  ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    00099-2016-0008
   

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 21.12.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 22.12.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация : БИСТРА ПАВЛОВА /ТЕЛ.072068229 • Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  ПРЕДМЕТ: Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе”

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
    00099-2016-0009

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 04.01.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 ЧАСА НА 05.01.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204


   

 • Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две обособени позиции

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  ПРЕДМЕТ:  Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две обособени позиции

   

  Обособена позиция №1: „Жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, 8/178“

  Обособена позиция №2: „Жилищен блок – секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв. 13“;

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
     

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 25.05.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  13:00 ЧАСА НА 26.05.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204


 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

   

  ПРЕДМЕТ: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)по две обособени позции“

   

  Обособена позиция №1: „Жилищен блок – секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв. 13“

  Обособена позиция №2: „Жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, 8/178“

   

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
     

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 25.05.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  13:00 ЧАСА НА 26.05.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

 • Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе с три обособени позиции

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

   

  ПРЕДМЕТ: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе с три обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административна сграда на два етажа, гр. Етрополе“

  Обособена позиция 2: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”

  Обособена позиция 3: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе”   

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
     

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 22.06.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  11:00 ЧАСА НА 23.06.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

 • Упражняване на НСН при изпълнение на СМР по Обществена поръчка с предмет

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Предмет: Упражняване на НСН при изпълнение на СМР по Обществена поръчка с предмет:

  “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Етрополе” с три обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Въвеждане на енергоспестяващи  мерки в Административна сграда на два етажа, гр. Етрополе“

  Обособена позиция 2: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”

  Обособена позиция 3: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе”

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
    00099-2017-0004 

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 13.07.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 ЧАСА НА 14.07.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204


 • Строителен надзор на обект "Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе".

  ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе".

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
    00099-2017-0006 

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 06.010.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  11:00 ЧАСА НА 09.10.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204


 • Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2017-2018 година” с две обособени позиции:

  ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  ПРЕДМЕТ:“Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2017-2018 година” с две обособени позиции:

           Обособена позиция 1 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа, местни пътища в гр. Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица с дължина 4.907 км.”

           Обособена позиция 2 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и общински пътища до населените места в Община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, път с. Лопян - с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор – м. Оселна.”

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   

    00099-2017-0007

   

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА на 06.10.2017 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 ЧАСА на 09.10.2017 г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229