Пазарна консултация 3

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7

Прочети още: Пазарна консултация 3

Пазарна консултация 2

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2

Прочети още: Пазарна консултация 2

Пазарна консултация 1

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2

Прочети още: Пазарна консултация 1