Какво трябва да знаем за пожарогасителя?!

  • Печат

Благодарение на опростения принцип на действие, ниската цена, високата успеваемост при потушаване на пожари и целенасоченото позициониране, пожарогасителите представляват един от най-популярните методи за потушаване на малки и средни пожари. Въпреки че в забързаното ежедневие рядко някой от нас се замисля за безопасността като цяло, при възникването на пожар пожарогасителят е първото нещо, което ще потърсим.

             Принцип на действие

         През 1818 година британският капитан Джордж Уйлиям Манби е създал първия пожарогасител. Той се е състоял от меден съд под налягане, който е съдържал гасителен агент. Днес, години по-късно този подход се използва при произвеждането на всички съвременни пожарогасители, които се състоят основно от цилиндър, вентил, транспортиращ газ, гасителен агент.

         Тялото на пожарогасителя е изградено от цилиндър и вентил. То се изпълва с определен гасителен агент и транспортиращ газ. При освобождаване на вентила (натискане на спусъка), под въздействието на компресираният в пожарогасителя газ, гасителния агент  излиза под високо налягане.

         Въз основа на гасителния агент, използван при пожарогасенето, пожарогасителите са разпределени в следните разновидности:

Прахови – ако вземем предвид съотношението цена – гасителни свойства, този тип пожарогасители са най-правилния избор за домакинството, колата и офиса.

CO2 – за разлика от праховите пожарогасители, които не запазват целостта на техническото оборудване, то тези с гасителен агент CO2 съхраняват не унищожават техниката.

Водни – пожарогасителите с агент вода са съвременната алтернатива на кофпомпите. Въпреки невъзможността на водата да се справи със сериозни пожари, гасителните й свойства са неоспорими при потушаването на пожари от тип А в начален стадий.

             Работа с пожарогасител

         Стъпките, които трябва да преминете при употреба на пожарогасител са следните:

Изтеглете предпазния щплент

Насочете накрайника на пожарогасителя в основата на пожара

Натиснете спусъка

Преминавайте през основата на пожара от край до край

       !!! Ако използвате прахов пожарогасител без манометър, имайте предвид, че е необходимо спусъкът да се натисне два пъти. Причината е породена от устройството на този вид пожарогасители. При тях задвижващият газ се съдържа в специално прикрепен към вентила патрон. С първото натискане на спусъка се пробива патрона. Тялото на пожарогасителя се изпълва с газ. При второто натискане, на практика се изтласква гасителния агент. Праховите пожарогасители се използват за гасене на малки пожари и при наличие на електрически ток до 1 000 волта!

       !!! Пожарогасителите с гасителен агент въглероден двуокис (CO2) обикновено имат накрайник във формата на конус. Не се допирайте до него, защото има опасност ръката ви да замръзне на накрайника.

       !!! Пожарогасителите с гасителен агент вода не се използват за гасене на пожари при наличие на електрически ток и по време на есенно – зимния период се съхраняват в отопляеми помещения.

       Ето Ви линк от заснет видеоматериал за действие с пожарогасител: http://vbox7.com/play:528bd200