ПОКАНА

OPAK LOGO


 

ПОКАНА

     Уважаеми жители и гости на град Етрополе,

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция по проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, Договор № 13-13-152/01.11.2013 г.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените по проекта цели, дейности и постигнати резултати.

Участие в събитието ще вземат Зам. Кметът на Община Етрополе – г-жа Венета Гергова и екипът по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 15.08.2014 г. /петък/, от 11:00 часа в конферентната зала на Община Етрополе, гр. Етрополе, пл. “Девети септември“ № 1.

     С уважение,                                

     Венета Гергова

     Зам. Кмет на Община Етрополе                              

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се финансира от Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България.