ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

  • Печат

OPAK LOGO


 

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

         Днес, 22 юли 2014 година във връзка с изпълнението на проект ,,Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики‘‘ и разработването на Общински план за развитие 2014-2020 година се проведе Обществено обсъждане на проект на Общински план за развитие 2014-2020 г.

         Модератор на срещата беше г-жа Венета Гергова – Зам. Кмет по проекти и строителство в община Етрополе.Тя направи подробно представяне на всеки от приоритетите, специфичните цели и проектите за изпълнение. Добави, че важна предпоставка за кандидатстване по проекти през новия програмен период ще бъде наличието на проекта, като приоритетен в общинския план за развитие.

         Важен въпрос, който беше зададен от гражданин беше защо Златишкия проход и пътя Етрополе- Правец не са включени в плана за развитие. Г-жа Гергова обясни, че двата пътя са част от републиканската пътна мрежа, т.е. не са общинска собственост и за тях е отговорна Държавата в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура”. Ето защо Ръководството на общината ще продължава да настоява за финансиране на ремонтът им, но тъй като не са общинска собственост и за тях не е отговорна общината, не следва да бъдат включени в общинския план за развитие

         Друг зададен въпрос касаеше доизграждането на пречиствателната станция за питейни води. Г-жа Гергова сподели, че след като Общината вече има реализиран проект за ПСОВ и ВиК мрежа в града, ще бъде приоритетна при финансирането на пречиствателна станция за питейни води, като става въпрос за надграждане на постигнати резултати. В следващия програмен период станциите за питейни води ще бъдат допустима дейност, което до сега не беше така.

         Общественото обсъждане приключи с подписване на Становище с оформена визия за развитието на общината, подписано от местните власти и структури на гражданското общество в община Етрополе.