ПОКАНА

  • Печат

OPAK LOGO


 

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на

Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На 22.07.2014 г. (вторник) от 17:30 часав Мултифункционалната зала на Община Етрополе ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвения проект на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Разработването и обсъждането на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г. е част от изпълнението на Проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, в изпълнение на Договор № 13-13-152/01.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В тази връзка, Общинска администрация - Етрополе отправя покана за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса