СЪОБЩЕНИЕ

  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявен конкурс за избор на държавен служител за длъжността Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, Ви информираме, че срокът за подаване на документи се удължава до 17:00 часа на 19.04.2017г. /сряда/.

         Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или от техни упълномощени представители на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”.

Общинска администрация