Заповеди по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията

  • Печат

Заповеди по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията