С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 07-02 /28 .03.2017г.

  • Печат

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 07-02 /28 .03.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадена /заповед № 04 / 22.03.2017г. за оттегляне на заповед № 03 / 01.03. 2017г., към разрешение за строеж № 54 / 09.12.2015г., за „Производство на силажен фураж и сенаж”, находящ се в ПИ № 008028 в землището на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

публикувано на 28.03.2017г/                                             Гл.архитект