З А П О В Е Д № РД-15-118/24.03.2017 г.

Да се предоставят за ползване общински имоти – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София – област, за землище с. Рибарица, за стопанската 2016/2017 г. по цени в размер на средното годишно рентно плащане, както следва:

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (чл. 37в, ал. 16-Полски Пътища с. Рибарица.doc)чл. 37в, ал. 16-Полски Пътища с. Рибарица.docЗ А П О В Е Д № РД-15-118/24.03.2017 г.51 КБ2017-03-24 14:12