село БОЙКОВЕЦ

  • Печат

 P3300143 Кметски наместник с.Бойковец

Иван Иванов Гергов

телефон 0720 6 2203


 

В Бойковец има много природни забележителности. Над селото е разположена местността Шиндарник а. Едно от най-известните места е Въртешката, където са се провеждали боеве за освобождаването на България от турско робство. Има паметна плоча, увековечаваща тези битки. Също така оттам минава стария римски път за София "Калдрама"