село МАЛКИ ИСКЪР

  • Печат

 Кмет на кметство село Малки Искър

Марин Цветков Маринов

телефон 07105 -2221

 


 

Селото е образувано през 1963 г. след сливането на населените места Лопянски ханове (част от с. Лопян) и Хановете (Брусенски ханове - част от с. Брусен