Контакти

Общински център за информационно обслужване на гражданите

Адрес: община Етрополе, гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, на І етаж в сградата на община Етрополе

Ел. поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.за връзка: 0720/68233

Факс: 0720/65011

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

     Димитър Димитров

     Тел: 0720/68 222   факс: 0720/ 65 011

     e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

     Стефан Борисов

   Тел:   0720/68 204   факс: 0720/ 65 011


      e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

               Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

     Росица Христова

   Тел:   0720/68 227   факс: 0720/ 65 011  


    e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


СЕКРЕТАР

   Мариана Драганска

   Тел:   0720/68 224   факс: 0720/ 65 011  


e-mail  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


* Код за междуселищно набиране 0720

 

 

I.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

     

Гл. счетоводител

Нели Сейменарова 68 214 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ

Финансово- счетоводна дейност Бюджет и ЧР

     
Началник отдел Марийка Иванова 68 214 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Счетоводство

Капка Трифонова 68 213  

Мл. експерт Счетоводство

Малвина Транчева 68 213  

Старши експерт

Човешки ресурси

Елеонора Цветанова 68 203  

Мл. експерт Касиер

Ива Георгиева
68 210  

Старши специалист

Наеми и такси

Ирина Иванова 68 236  

ОТДЕЛ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

     
Началник отдел МДТ Марин Маринов
68 245  
Старши инспектор МДТ Евгения Симеонова 68 245  
Касиер МДТ  Валерия Иванова 68 236  

 

 

     
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР Калинка Величкова 68 256 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ Виолета Николова 68 256 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ

Комплексно-административно, правно и информационно обслужване на гражданите

 

     
Началник отдел  Тодорка Петрова

 68 243

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

гл. специалист Домакин
 Цонка Муканова

68 241

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт

Системен администратор

 

Иван Йотов

0885169240

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Юрисконсулт Бистра Павлова

68 229

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Административно обслужване на ОбС

Валя Маринова
68 231  

Мл. експерт Административно-информационно обслужване и протокол


Цветина Лалова

68 222

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. експерт Гражданска регистрация и административно обслужване

Росина Димова

68 261

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
шофьор Цветан Пушкаров    
       
       

Гл. специалист Деловодство


Маргарита Чипева 68 233  

Мл. експерт Гражданско състояние

 Веселка Черешовска

68 232

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. специалист-Гражданска регистрация и АО

Пенка Иванова 68 237  
Обредни дейности Николинка Иванова 68 232  

Гл. специалист Архив

     

 

 

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Отдел

Социална политика, спорт и туризъм

     
Началник отдел  Росица Иванова

0720/68 206

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
     
Старши експерт социални дейности Виолета Цветанова

68205

 

Ст. експерт  Туристическо информационно обслужване

Десислава Лазарова

0720/ 67 335

 

Гл. експерт Образование Социални  дейности, здравеопазване и и заетост

 

 
Секретар на МКБППМН Лазар Василев

6-22-86

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел

Управление на общинската собственост, икономическо

развитие и жилищна политика

     
Началник отдел Даринка Петкова

0720/68 209

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старши експерт Управление на собствеността

Илинка Райчинова
68 212  

Инспектор Жилищна политика

Десислава Данаилова

68 212

 

 
Старши експерт фирми и транспорт  Виктория Маринова 68 205  

Отдел

Европейски фондове, проекти и програми

     
Началник отдел  

 

 

Мл. експерт Обществени поръчки, проекти и програми

 Петя Цветанова

68 252

i

Мл. експерт Проекти и програми

Марина Николова
68 252  

Ст. експерт Програми и проекти

Ива Димитрова 68 252  

Гл. експерт Проекти и инвест. Програми

Проекти и финансиране

Стефка Илиева  68 252  

Гл. специалист  Връзки с обществеността, информация и публичност

Йоана Матеева

68 206

 

Мл. експерт Проекти и програми

Венцислава Василева

0720/68 207

 

Отдел

Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология

     
Началник отдел инж.Мариана Петрова

68 225

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор Регулация кадастър и незаконно строителство


 Силвия Хартарска  68 235  

Гл. специалист Планиране, инвестиции и строителство

Юлия Митова

68 207

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджийска 68 239  

Главен специалист

кадастър и регулация

Снежана Николова 68 242  

Ст. специалист Регистриранена проекти и оперативна дейност

Христина Дочева 68 239  

Старши специалист

Териториално устройство

Марина Василева 68 242  

АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

Димитър Дачев

гл.архитект

68 226


dimdachеТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Главен инспектор

 

Цветин Кръстев

0720/68 211

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Младши инспектор Пламен Н. Петков

0720/68 211

 

 
Младши инспектор Добромир Пенков

0720/68 211

 

 

 

ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПМС

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН

   E-mail

 

Гражданска защита Борис Стоев

68 240

0884 331582

 
шофьор Валентин Фердинандов

68 244

 

 
шофьор Пламен И. Петков 68 244  
Невъоръжена охрана Красимир Кръстев

68 200

 
Оперативен Дежурен   0720/68 200  
Военна отбрана Иван Чиков

68 253

 

 

 

 

* Код за междуселищно набиране 0720

 

 

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ

ТЕЛЕФОН

СТАЦИОНАРЕН

МОБИЛЕН

ТЕЛЕФОН

с.Лопян                

Цветелина Цакова

КМЕТ НА КМЕТСТВО

07102/23-27

07102/23-20

с.Малки Искър

Марин Маринов

КМЕТ НА КМЕТСТВО

07105/22-21  
с.Лъга

Николай Найденов

КМЕТ НА КМЕТСТВО

07104/23-20  
с.Брусен Иван Йорданов КМЕТ НА КМЕТСТВО

07103/22-21

 

 
с.Рибарица Калина Нинова КМЕТ НА КМЕТСТВО 6-22-42  
с.Ямна Детелина Николова КМЕТ НА КМЕТСТВО 07106/23-20  
с.Бойковец

Иван Гергов

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

6-22-03  
с.Оселна

Васил Василев

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

  0884 331 589