Център за развитие на общността гр. Етрополе

1b

На 9 и 10 декември 2013 г. беше проведено двудневно обучение, организирано от модераторите от Център за развитие на общността „Амалипе“ - гр. Етрополе.

То се провежда за втора поредна година във връзка с изготвянето на план за „Националната стратегия за интеграция на ромите“, за срок от 6 години. Срещата, на която присъстваха представители на ромската общност, местни активисти на Център за развитие на общността - гр. Етрополе, модератори от местните клубове в с. Лопян и с. Малки Искър, заедно с техни членове и активисти, се проведе в хижа ,,Кокалското‘‘. По време на обучението бяха очертани съществени проблеми, които след това ще бъдат заложени в общинския план за Интеграция на ромите. Акцент беше поставен върху четири основни приоритета: „Образование“, „Здравеопазване“ „Трудова заетост“ и „Жилищни условия“ - жизненоважни за развитието и интеграцията на ромска общност в община Етрополе.

Изготвил:

  Ганка Христова


 

{jcomments on}