ОИЦ СОФИЯ – ОБЛАСТ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

DSC 0005

На 3 ноември Областен информационен център София – град и София – област проведе информационна среща в сградата на Община Етрополе. Срещата бе относно представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Анна Генчева – управител на ОИЦ – София и Мадлен Георгиева – експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – София разясниха условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. На срещата бяха представени още допустимите дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

След приключване на представянето, присъстващите зададоха своите въпроси относно предстоящите отворени процедури и начина на кандидатстване.