Кметът на Общината се срещна с кметовете и кметските наместници

DSC 0008

На 2 октомври, Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров проведе работна среща с кметовете и кметските наместници на селата Ямна, Рибарица, Брусен, Лопян, Лъга, Малки Искър, Оселна и Бойковец. На срещата присъстваха още заместник – кметовете на Общината г-жа Росица Христова и инж. Стефан Борисов, г-жа Мариана Драганска – Секретар на Общината.

Бяха разисквани въпроси, свързани с това какво е направено в селата до този момент и какво предстои занапред. Навсякъде по селата все още се осъществяват текущи дейности като чакалиране на улици, почистване на канавки и речни корита. Най – големия проблем в населените места се оказва пътната инфраструктура и водопроводната мрежа, за които продължават да се търсят своевременни решения.