Отговор на питане

21230927 1519126454814728 7053860042809072543 n

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

 

 

ОТГОВОР

на питане

ОТНОСНО: Питане от г-н Лъчезар Лазаров във връзка с проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Етрополе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Свръхпопулацията на бездомни и безстопанствени кучета в Община Етрополе се явява сериозен проблем за гражданите, за който Общинското ръководство е взело своевременни мерки.

Безстопанствените кучета са непропорционално разпределени в различните квартали и райони на града. Една от главните причини за увеличаващата се популация е липсата на контрол от страна на стопаните над домашните кучета по отношение на размножаването. Друга причина е временното използване на кучетата за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.

Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви давам следните отговори:

            Първи въпрос: Какви конкретни мероприятия сте организирали за противодействие на проблема с безстопанствените кучета?

         Съгласно чл. 40в от Закона за защита на животните, бездомните кучета се залавят, обработват се в стационарни или мобилни лаборатории и се връщат на мястото, на което са били хванати.

         До 2014г. Община Етрополе е имала сключен договор за извършване на дейности по ветеринарномедицинско обслужване с ЕТ „Станислав Нейков” и д-р Калина Господинова Христова. От 2015г. Общината ежегодно сключва Договор с фирма „Ветеринарни практики ЗД” ООД за осъществяване на Ветеринарномедицинска практика в мобилна ветеринарна лаборатория. В момента действащ е Договор № РР-34/ 02.05.2017г. Фирмата кастрира мъжките и женски безстопанствени кучета, обезпаразитява ги против външни и вътрешни паразити и ги ваксинира против Бяс. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен и в дългосрочен план води до спестяване на много средства. В популацията от стерилни животни, когато едно животно умре няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и неагресивни животни на местата, от където са взети предотвратява прииждането на други некастрирани и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа баланса на популацията.

           От началото на 2017 г. до момента са обработени 71 кучетаи са върнати по местата, на които са заловени.

         В началото на месец септември Община Етрополе започна информационна кампания, с която се напомня на гражданите за правилата за притежаване отглеждане на домашни животни съгласно Наредба № 19 на ОбС-Етрополе. Гражданите са уведомени за това, че трябва да регистрират домашния си любимец в Общинска Администрация. В противен случай ще бъдат наложени глоби в началото на месец октомври, когато Общинския инспекторат ще осъществява проверки за нерегистрирани кучета.

          Втори въпрос: Колко проверки са извършили служителите на общинската администрация за спазването на разпоредбите на Наредба №19 и какъв е броят на съставените актове за нарушения през 2016г. и до настоящия момент на 2017г.?

Служителите на Общинска администрация-гр. Етрополе осъществяват постоянен контрол относно овладяване на безстопанствените кучета и своевременно реагират на всички постъпили молби и жалби.

За 2016г. са съставени 3 предписания, 1 акт за установяване на административно нарушение по чл.16,т.4 от Наредба № 19 на ОбС-Етрополе.

За 2017г. в общината са постъпили 3 жалби, на които е реагирано своевременно. Има съставени 5 предписания, които са изпълнени. През 2017г. няма съставени актове за установени административни нарушения.

Трети въпрос: Какъв е размерът на постъпилите суми от глоби за нарушения на разпоредбите на Наредба № 19 през 2016г. и 2017г.?

           Сумите от събрани глоби за нарушения на разпоредбите на Наредба № 19 са 100 лв.

            Четвърти въпрос: Какъв е броят на регистрираните кучета на територията на община Етрополе и какъв е размерът на постъпилите суми от таксата за притежаване на куче?

           Регистрираните домашни кучета на територията на общината до момента са 120. Фирмата, с която общината е сключила договори която осъществява ветеринарномедицинските дейности също представя регистър за обработените кучета. За 2016г. те са 48, а за 2017г.-71.

Постъпилите суми от такса за притежаване на куче за 2017г. са 120.00 лв.

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ