В Община Етрополе се проведе информационен форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“

DSC 0009

В Многофункционалната към НЧ „Тодор Пеев -1871“, град Етрополе се проведе информационен форум „Социално предприемачество - предизвикателство и възможности за развитие в Югозападен район“. Организатори на събитието са Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Национална федерация на работодателите на инвалидите и Община Етрополе.

Мероприятието бе уважено от д-р Султанка Петрова, заместник – министър на труда и социалната политика, Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе, Марин Маринов – председател на Общински съвет – Етрополе, Росица Христова – заместник – кмет на Община Етрополе, инж. Стефан Борисов – заместник – кмет на Община Етрополе, Мариана Драганска – Секретар на Община Етрополе, Елка Тодорова – Председател на УС на НФРИ, представители от Община Правец, Ботевград и Пирдоп, кметове и кметски наместници от Община Етрополе, представители на фирми и институции, граждани и други.

Приветствие към присъстващите отправи домакина на форума Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе „Добре дошли в град Етрополе, град с над 2500 годишна история. Градът ни се намира на 80 км от административния център – град София, както и има 9 населени места. Радвам се, че Ви посрещнахме в нашето градче и имаме удоволствието да сме домакини на този форум. Социалните услуги в Община Етрополе се предоставят в Дом за стари хора, Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа. Именно днешния форум е мястото, където да обсъдим възможностите, предизвикателствата и да споделим добри практики, които ще предоставят възможността за достоен труд на гражданите.“ бе част от приветствието на г-н Димитров.

Приветствено слово към присъстващите отправи д-р Султанка Петрова – заместник – министър на труда и социалната политика. „Благодаря Ви за топлото посрещане и че сте домакини на днешния форум. Ние от Министерството на труда и социалната политика заедно с моя екип поехме отговорността да направим регионални срещи, за да можем да стигнем близо до хората и до техните проблеми и да намерим ефикасни решения за тяхното разрешаване. Социалната икономика и социалното предприемачество заема все по – важно място в живота на България. Много често се споменава, че социалното предприемачество е насочено към уязвими групи в българското общество, но ние мислим, че това би могло да се развива изключително много чрез Програмите на Европейския съюз, както и Националните програми. Това може да бъде не само бизнес, който да се развива за уязвимите групи на българското общество, а това да бъде едно подпомагане на българската икономика. Днес ще имаме възможност с Вас да обсъдим добрите практики и да набележим мерки, чрез който бихме могли да работим за развитие на социалното предприемачество във Вашия регион“ бе част от изказването на заместник – министър Петрова.

Председателят на Общински съвет – Етрополе Марин Маринов поздрави присъстващите с добре дошли. „Радвам се, че сте в нашата Община, защото тя може да бъде разгледана като еталон за предоставяне на различни социални услуги“.

Г-жа Росица Христова – заместник – кмет на Община Етрополе чрез Презентация представи Местната власт в подкрепа на социалното предприемачество. В момента в Община Етрополе няма регистрирано НПО и самата община е организацията, изпълняваща основните дейности за: създаване на заетост, социални дейности, здравеопазване, образование, ромско включване, младежки дейности. В тази връзка са и приетите от Общински съвет – Етрополе: Общински план за развитие на Община Етрополе, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, Общински план за развитие на социалните услуги, Общински план за интегриране на ромите, Общински план за младежта, Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, Общинска програма за закрила на детето. Към настоящия момент община Етрополе има подадено проектно предложение по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура „Развитие на социалното предприемачество”. На територията на общината има както специализирани, така също и социални услуги, предоставяни в общността. Г-жа Росица Христова представи специализираните институции Дома за стари хора, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Домашен социален патронаж, Проект „Топъл обяд“, Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник и Клуб на пенсионера. Заместник – кметът на Община Етрополе разказа тяхната дейност и капацитет, с които разполагат.

Д-р Теменужка Цветанова от дирекция Жизнен стандарт към Министерството на труда и социалната политика представи темата „Състояние и тенденции на жизненото равнище и доходи“, както и основни акценти в демографската политика на България.

Теодора Тодорова – държавен експерт в отдел дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика” коментира въпроси свързани с икономиката и социалното предприемачество.

На форума бяха представени добри практики на устойчиви социални предприятия за хората с увреждания от Мими Иванова - управител на Общинско предприятие " Мир-И" ЕООД – град Етрополе, Доброслав Илиев - управител на Общинско предприятие " Пролет" ЕООД – град Пирдоп. Последва дискусия на важни теми свързани със социалната политика и предложения от страна на присъстващите. След кратка почивка бе направено посещение на Общинско предприятие „Мир-И“ ЕООД – град Етрополе.