ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ НАПОМНЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

640x480 1382690809

ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ГЛОБА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНИ КУЧЕТА. БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЩЕ СЕ КАСТРИРАТ И ОБЕЗПАРАЗИТЯВАТ.

Община Етрополе напомня на всички собственици на домашни любимци да регистрират животните в Общинска Администрация-Етрополе. Регистрацията е безплатна, а за кастрирани кучета ежегодна такса не се дължи. Регистрация на Вашето куче може да направите в стая № 205, сградата на Общинска Администрация – Етрополе или на тел. 0720/ 68 205. Целта е да се установят собствениците им, а всяко намерено свободно куче ще бъде кастрирано и обезпаразитено от лицензирана фирма. Всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под прекия надзор на собственика или гледача, има статут на „скитащо куче” и ще бъде обработено.

Свръхпопулацията на бездомни и безстопанствени кучета в Община Етрополе се явява сериозен проблем за гражданите. Безстопанствените кучета са непропорционално разпределени в различните квартали и райони на града. Една от главните причини за увеличаващата се популация е липсата на контрол над домашните кучета по отношение на размножаването. Друга причина е временното използване на кучетата за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят. Международни организации за защита на животните споделят своя позитивен опит за намаляване популацията на бездомните кучета,чрез няколко ефективни метода - кастрация, регистрация и идентификация, информиране и  образоване на обществеността.

Собствениците на домашни кучета в Община Етрополе могат да помогнат за предотвратяване на увеличаването на бездомните животни като регистрират своето животно и спазват правилата за отглеждане му.

Съгласно Наредба №19 на ОбС - Етрополе ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, собствениците на кучета са длъжни:

  1. 1.Да регистрират кучетата си в тримесечен срок след придобиването им.
  2. 2.Да представят документи за регистрация

-          Заявление за регистрация

-          Ветеринарно-медицински паспорт

-          Платена такса / Заплаща се ежегодно/

СТОПАНИ, КАСТРИРАЛИ КУЧЕТАТА СИ, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ЕЖЕГОДНА ТАКСА. ПЕНСИОНЕРИ НАД 65 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ - СЪЩО.

Ако кастрирате Вашето куче, се намалява характерното агресивно поведение на животните по време на разгонване, сбивания между мъжките за женска, изгубвания, а и нерядко блъснати от коли животни.

         Кастрация и обезпаразитяване на Вашето куче може да направите във всяка оторизирана за целта ветеринарна клиника, както и в лицензираната фирма, с която Община Етрополе има сключен договор.

Приоритетно се обработват женски кучета. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен и в дългосрочен план. В популацията от стерилни животни, когато едно животно умре няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и неагресивни животни на местата, от където са взети предотвратява прииждането на други некастрирани и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа баланса на популацията.

През месец октомври ще започне проверка за установяване на собствениците и налагане на глоби за нерегистрирани кучета.

ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНО КУЧЕ, СОБСТВЕНИКЪТ МУ СЕ ГЛОБЯВА С 50 ЛВ. И ПИСМЕНО СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА ДА ИЗВЪРШИ РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК.

АКО СЛЕД СРОКА ПО АЛ. 2 КУЧЕТО НЕ БЪДЕ РЕГИСТРИРАНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБА №19, НА НАРУШИТЕЛЯ СЕ НАЛАГА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 ЛВ.

        

Общинска администрация - гр. Етрополе приема всякакви предложения, отговарящи на правните и морални норми за преодоляване на проблема с безстопанствените кучета.

При желание от страна на собствениците да кастрират своите любимци, Община Етрополе ще публикува график за работа мобилната лаборатория 11 септември.