Забранено е изхвърлянето на отпадъци от всякакъв характер

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл.3,т.25 от Наредба № 1 за обществения ред на Общински съвет – Етрополе „Забранено е изхвърлянето на отпадъци от всякакъв характер извън определените за целта места – кофи и контейнери за битови отпадъци”.