На територията на Община Етрополе се проведе среща на Сдружение „Обединени Български Животновъди“

DSC 0006

На 4 юни в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе среща на Сдружение „Обединени Български Животновъди“ .   Сдружението провежда поредица от срещи в цялата страна с животновъди и земеделци. На срещите присъстваха фермери и земеделци, както и животновъдни и земеделски организации, които имат въпроси по настоящите нормативни документи, могат да обменят опит или желаят да се присъединят към "Обединени Български Животновъди".

Срещата бе открита от председателя на София област Цветомир Христов, който е и животновъд от Етрополе. На работната среща присъстваха Бойко Синапов – председател на „Обединени Български Животновъди“, Юлия Коюнджийска и Дарина Шишкова – заместник председатели на Сдружението, Христина Стойкова - Директор ОД "Земеделие" Софийска област.

Важна точка от дневния ред на срещата бе подробното запознаване с устава, целите и задачите, които обединението следва и си поставя, презентация на цялостната дейност, както и постигнатите резултати от нея.

Обсъждана бе Наредба №2 относно специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка н сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, която ще се прилага вече и за овче и козе мляко. Наредба №3 също бе обсъждана, която има за цел кандидатстване по схема и мерки за хуманно отношение към животните.

По време на срещата се обсъждаха различни въпроси свързани с отглеждането на животни и не само. Голяма част от представителите животновъди споделиха своя опит и проблеми в работата си. Към „Обединени Български Животновъди“ се присъединиха 15 нови членове. Г-н Бойко Синапов увери представителите в срещата, че на основните проблеми ще бъде намерено разрешение.