Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград организира ОБЩА трудова борса

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград

организира

ОБЩА трудова борса

на 21.06.2017г. (сряда)от 10.00 часа

в мултифункционалната зала на

Народно читалище „Тодор Пеев 1871”

в гр. Етрополе

          Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели, както и възможност за директен подбор от страна на работодателите.

       Повече информация може да получите от трудовите посредници в дирекцията в Ботевград и филиалите й в Етрополе и Правец.

        Телефони за контакт:                      0723 / 60-162за Ботевград

                                                             0720 / 62-095 за Етрополе

                                                             07133 / 23-84 за Правец