СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.06.2017г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование
1 Оператор, въвеждане на данни гр.Ботевград Средно
2 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно
3 Шофьор, лекотоварен автомобил гр.Ботевград Средно
4 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки с.Трудовец Средно
5 Машинен оператор, шиене на тапицерия с.Трудовец Основно
6 Общ работник, промишлеността с.Трудовец Основно
7 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия гр.Правец Основно
       
ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА     ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТ
може да намерите на:    http://eures.bg/trl.search.asp?id=32