„ Ком – Емине за три дни”

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТД „СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТ”- ГР. ЕТРОПОЛЕ

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на похода „ Ком – Емине за три дни

      

І. Цел и задачи

        След миналогодишния успех, тази година ще се проведе за втори път походът „Ком – Емине за три дни „ .

Участниците ще преминат по цялото било на Стара планина за 3 дни, като маршрутът е разделен на 9 отсечки, по които се движат различни групи туристи. Походът е от ІІ категория на трудност. Целта е да се популяризира пешеходния туризъм и да се придобият навици за природосъобразен начин на живот при летни условия.

       ІІ. Време и маршрути

            Проявата се провежда на 30 юни, 1 и 2 юли 2017 г. по маршрути:

І-ви маршрут:

х. Ком – х. Петрохан – с. Лакатник

ІІ-ри маршрут:

     с. Лакатник - х. Витиня – х. Кашана

ІІІ-ти маршрут:

х. Кашана – х. Георги Бенковски – х.Козя стена- Троянски проход

ІV-ти маршрут:

Троянски проход – х. Добрила – з. Ботев – х. Тъжа

V- ти маршрут:

х. Тъжа – х. Узана – пр.Шипка

VІ-ти маршрут:

пр. Шипка – х. Бузлуджа – х. Грамадлива - Прохода на републиката

VІІ-ми маршрут:

Прохода на републиката-х. Чумерна- пр.Вратник – гр. Котел

VІІІ-ми маршрут:

гр. Котел – х. Върбишки проход- Ришки проход –с. Дъскотна

ІХ-ти маршрут:

с. Дъскотна – с.Козичино- н. Емине

Сборен пункт : началния обект на отсечката от маршрута, в 9,00часа на 30-ти юни.

   ІІІ. Участие и заявки

Право на участие имат всички туристи, членове на туристически дружества, както и индивидуални туристи. Същите трябва да са здрави, физически добре подготвени и с подходяща екипировка.

Всеки трябва да представи на ръководството на маршрута следните документи:

  1. Медицинско удостоверение от личния лекар
  2. Планинска застраховка за не по- малко от 1000лв.
  3. Декларация за участие в проявата на собствена отговорност

/попълва се на място/

Разходите за пътни и дневни са за сметка на участниците.

Заявките за участие се дават до 10 юни 2017г. на телефон 0882966497