ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕТРОПОЛЕ

 


 

 

СПИСЪК

на общинските съветници мандат

12.11.2015- 2019 г.

 

 

1.

Димитър Сотиров Хаджиев

2.

Петко Петков Петков

3.

Янка Иванова Цветкова

4.

Володя Василев Вълов

5.

Ралица Цанкова Ботева

6.

Мария Стоянова Драганска

7.

Васил Стоев Василев

8.

Николай Тодоров Николов

9.

Венета Радославова Гергова

10.

Георги Борисов Георгиев

11.

Марин Василев Маринов

12.

Владимир Петров Александров

13.

Васил Иванов Василев

14.

Боряна Ценова Керемидска

15.

Васил Георгиев Василев

16.

Лъчезар Христов Лазаров

.17.

Цветолюб Веселинов Пенчев

 


 

РЕГИСТЪР

на групите на общинските съветници,

съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилник за организацията

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии

и взаимодействието му с общинската администрация

мандат 12.11.2015-2019 година

 

 

1. Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ

1. Димитър Сотиров Хаджиев - ръководител на групата

2. Петко Петков Петков – член.

3. Янка Иванова Цветкова – член.

4. Володя Василев Вълов – член.

5. Ралица Цанкова Ботева – член.

6. Мария Стоянова Драганска – член.

7. Николай Тодоров Николов – член.

8. Васил Стоев Василев – член.

2. ПП „ГЕРБ”

1. Венета Радославова Гергова - ръководител на групата

2. Георги Борисов Георгиев – член.

3. Марин Василев Маринов – член.

3. Група на общинските съветници

на „Българска социалистическа партия”

1. Владимир Петров Александров - ръководител на групата

2. Васил Иванов Василев - член.

3. Васил Георгиев Василев - член.

4. Боряна Ценова Керемидска - член.

5. Лъчезар Христов Лазаров - член.

6. Цветолюб Веселинов Пенчев - член.