Първа копка по проект „Корекция на р. Ябланица

OPRR LOGO

                             Проект „Корекция на р. Ябланица – гр. Етрополе от о.т. 435-418 до д.т. 520-521''

Договор № BG161РО001/4.1-04/2010/022

 

IMG 4137
На 9 април 2013
год.от 10.00 часа на кръстовището на бул. „Дандевил” и бул. „Александър Стамболийски” бе направена първа копка по Проект „Корекция на р. Ябланица- гр. Етрополе от о.т. 435-418 до д.т. 520-521''.

 

На събитието присъстваха инж. Богомил Георгиев- кмет на община Етрополе, зам. кметове Венета Гергова и Росица Христова, инж. Алекси Алексиев от Консорциум „Етрополе- 2012”, гл. проектант Иван Янкулов, инж. Васил Вутов- строителен надзор. Екипът за управление на проекта се състои от инж. Марияна Петрова- ръководител, Даринка Петкова- координатор, Ивелина Радева- инженер строител и Марийка Иванова- счетоводител.

Зам. кметът Венета Гергова разясни основната цел на проекта, а именно максимално ограничаване и намаляване на рисковете от наводнения и щетите за населението в община Етрополе и околната среда. Периода за реализация на проекта- от 01.06.2011 г. до 13.11.2013 г.

След официалната част се проведе среща с гражданите по време, на която всеки от присъстващите имаше възможността да зададе въпроси както във връзка с проекта, така и по отношение на други проблеми.


{jcomments on}