Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2014 г.

 Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2014 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2014 г.