Категории

Обявява публични търгове

18 Август 2017 | 12:30 Прочетена: 531

О Б Я В А

            На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

            Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по землища, както следва: