Категории

Обявява публични търгове

19 Юли 2017 | 08:18 Прочетена: 401

На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по землища, както следва:

Списък от файлове
Обява търг 2017г. Преглед