Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинс...

16 Февруари 2018 | 16:35   Прочети ...

З А П О В Е Д №РД-15-064/05.02.2018 год.

                                                                     З А П О В Е Д                                                            №РД-1...

05 Февруари 2018 | 14:40   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                        ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собствено...

15 Януари 2018 | 15:33   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕ...

14 Декември 2017 | 10:49   Прочети ...

Публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственос...

22 Ноември 2017 | 13:15   Прочети ...

Публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственос...

18 Август 2017 | 17:23   Прочети ...

Обявява публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственос...

18 Август 2017 | 16:45   Прочети ...

Обявява публични търгове

О Б Я В А             На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползв...

18 Август 2017 | 12:30   Прочети ...

Публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственос...

18 Август 2017 | 07:20   Прочети ...

Публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственос...

18 Август 2017 | 07:19   Прочети ...