Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02 Октомври 2018 | 11:55 Прочетена: 153

Фирма "ВЕЦ-С" ЕООД с адрес: гр. София -1000, ул."Г.С.Раковски" №110, ет.1, ап.2, ЕИК 202918347 и управител Стилиян Любенов Спасов, на основание      РЕШЕНИЕ №118 от 30.08.2018 г., /Протокол №8/, т. 2 на Общински съвет-Етрополе, Съобщава на засегнатото население инвестиционно предложение за реализирането на МВЕЦ „Етрополе-ПВ“ 1, 2, 3, и 4, чрез използване на съществуващи съоръжения общинска собственост по трасето на довеждащия водопровод, изграждане на водопроводно отклонение за 4 бр. МВЕЦ в непосредствена близост до ОШ 1, ОШ 2, ОШ 3 и ОШ 4 в - ПИ №000469, ПИ №000574, ПИ №640597 и ПИ №640766.
    Общественото обсъждане ще се състои на 11.10.2018 г. от 17 ч. в малкия салон на читалище „Тодор Пеев - 1871”.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
   

                                                                                 Управител: /п/
Гр. Етрополе                                                        /Стилиян Спасов/