Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 30-2/14.09.2018г.

14 Септември 2018 | 18:34 Прочетена: 143

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №30/13.09.2018г. за монтаж на: „Три телекомуникационни шкафа на „БТК” за VDSL технология (RSH_2011, RSH_2022 и RSH_4022) и захранване на най-близката съществуваща кабелна шахта”,  разположени в непосредствена близост до съществуващи телекомуникационни шкафове.
     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 14.09.2018г./                                                   Гл. архитект