Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-25 / 02.08.2018г.

03 Август 2018 | 15:57 Прочетена: 125

                                    С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е  № 02-25 / 02.08.2018г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 25/01.08.2018г. за „Цех за пелети“, УПИ XLI-156, кв. 19 по плана на с. Лъга, общ. Етраполе.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 02.08.2018г/                                             Гл.архитект