Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24-1/01.08.2018 г.

01 Август 2018 | 16:51 Прочетена: 141

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 24-1/01.08.2018 г.

    Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 24/01.08.2018 г. за строеж на „Лятна кухня-барбекю”, находяща се в УПИ ІХ231-„За жил. и обслужващи дейности”, кв. 15 по ПУП с. Рибарица.   
Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален и строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

          арх. Димитър Дачев
  главен архитект на Общината