Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-26 / 05.07.2018г.

09 Юли 2018 | 13:25 Прочетена: 118

                                        С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е     №01-26 / 05.07.2018г.


На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено разрешение за строеж/заповед/№ 21 / 05.07. 2018г, за „ Модулно пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води „ BORALIT“ –SC5/3 CE/ВЕ и черпателен резервоар „BORALIT-CARAT XL“.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 09.07.2018г/                                             Гл.архитект