Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-25 / 02.07.2018г.

02 Юли 2018 | 11:18 Прочетена: 112

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено разрешение за строеж/заповед/№ 20 / 28.06. 2018г, за „Реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, общ. Етрополе“, с обща дължина 6329м.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.