Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-2/13.04.2018 г.

13 Април 2018 | 15:06 Прочетена: 177

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 09/13.04.2018 г. за строеж на “Навес-второстепенна постройка на допълващо застрояване”, находяща се в УПИ V-512, кв. 49 по ПУП на  гр. Етрополе.
Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на дирекция за национален и строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.
   
Главен архитект: арх. Д. Дачев                              Публикувано на 13.04.2018 г.