Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ вх. № 30-00-124/29.03.2018г.

02 Април 2018 | 13:56 Прочетена: 241

От „МЕСОКОМБИНАТ ЕТРОПОЛЕ” ЕООД
Относно „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
Местоположение: УПИ V, кв. 137 по ПУП на гр. Етрополе